Surgerate

Projekt: Współpraca z Kliniką Małych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Opracowujemy aplikację do analizy i poprawy jakości pracy dla chirurgów weterynaryjnych. Chirurdzy oceniają swoją własną wydajność oraz wydajność innych chirurgów przy pomocy standaryzowanych formularzy oceny i porównują swoje wyniki z wynikiem średnim w swoim obszarze.

Czas trwania: Projekt rozpoczęty w kwietniu 2023 roku, nadal trwa.

Współpraca: Zespół Scrum z głównym programistą w Szwajcarii i Produkt Ownerem w Wietnamie, 2 starszych programistów, jeden młodszy programista i jeden stażysta pracujący w cotygodniowych sprintach. Interesariusze w Berlinie zaangażowani jako użytkownicy testowi i dostarczają koncepcje oraz szczegółowe przypadki użycia.

Technologie: Wykorzystanie Angular do frontendu, Javy Spring do backendu oraz Keycloak do uwierzytelniania i autoryzacji. Wdrażanie do produkcji za pomocą Docker i GitHub Actions.

Dashboard for surgeon operation quality rating

Panel chirurga z własną i średnią oceną wydajności.

Formularz oceny operacji.

agilino, 02-09-2023